Klasser

Nr.1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø AS avd. Kragerø

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Bil

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

- 17 timer obligatorisk:

o 10 timer undervisning

o 4 timer førstehjelp

o 3 timer mørkedemonstrasjon

- Personer over 25 trenger ikke ha de 10 timene med undervisning, men må ha

førstehjelp og mørkedemonstrasjon

- Felles for alle lette førerkortklasser

- Elevene skal få grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer

- Inntil 16 elever

 

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse (1 oblig. time)

Lærer er hovedansvarlig for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet, kun 1 veiledningstime er

obligatorisk

Innhold i kjøretimer:

- Å gjøre seg klar for kjøring

o Sittestilling

o Sikt

o Innstilling av ratt, sete, speil osv.

- Igangsetting og stans

o Observasjon og tegn

o Bakkestart

o Pedalkontroll

- Giring, akselerasjon, styring og bremsing

o Behagelig og kontrollert

o Økonomisk og miljøvennlig kjøring

- Rygging og parkering

- Sikkerhetskontroll av bilen

o Vi tilbyr sikkerhetskontrollkurs

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen kjøre- og kjøretøykompetanse

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 3 kan påbegynnes

 

Trinn 3 – Trafikal del (8 obligatoriske timer)

Eleven tar gradvis over ansvaret for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet – elevene må opp på et visst

nivå før de obligatoriske delene kan gjennomføres

Innhold i kjøretimer:

- Informasjonsinnhenting/blikkbruk, planlegging, rundkjøring, kryss/lyskryss,

kjøring i bolig-, tettsteds- og bymiljø, høyhastighetsvei, økonomisk og

miljøvennlig kjøring

Grunnleggende landevei med forbikjøring (obligatorisk)

- 4 timer – starter med teori om forbikjøring, deretter kjøring i landeveismiljø med

planlagt forbikjøring

- OBS! Dette er ikke det samme som landevei på trinn 4

Sikkerhetskurs på bane (3.10)

- 4 timer obligatorisk

o 1 time innledning/oppsummering

o 1 time i sikkerhetshall

§ sikring av personer og gods

o 2 timer kjøring på bane

o Kan ha maks 2 elever

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen trafikale ferdighet

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 4 kan påbegynnes

 

Trinn 4 – Avsluttende opplæring (13 obligatoriske timer)

Eleven skal kunne kjøre selvstendig

Hele trinn 4 er obligatorisk

4.1.1 – Bilkjøringens risiko (2 timer)

- Undervisning om bilkjøringens risiko, ulykkesstatistikk, kjøredyktighet

- Inntil 16 elever

4.1.2 – Kjørekompetanse (5 timer)

- 1 elev i bilen

- Kjøring i landeveismiljø, fokus på risiko.

4.1.3 – Planlegging (8/4 timer)

- I hovedsak 2 elever i bilen. Kan ha 1 elev i tilfeller hvor det er nødvendig

- Kjøring i variert trafikkmiljø

- Planlegge kjøreruten selv

- 8 timer (4 timer når kun 1 elev)

o 1 time planlegging

o 1 time lunsj (ingen lunsj når kun 1 elev)

o 6 timer kjøring à 3 timer per elev

4.1.4 – Refleksjon og oppsummering (2 timer)

- Oppsummering av opplevelser fra 4.1.2 og 4.1.3

- Inntil 16 elever

- Utveksle erfaringer med medelever

- Vurdere egen kjørekompetanse, utvikle selvinnsikt


Priser klasse B

Kjøretime

Bykjøring

3 330 kr

Førerprøve inkl. oppvarming

2 985 kr

4.1.2

3 650 kr

4.1.3

2 840 kr

Førerprøve uten oppvarming

2 320 kr

Oppvarmingstime

665 kr

Trinn 3 vurdering

665 kr

Trinn2vurdering

665 kr

Kjøretime

665 kr

Kurs

4.1.1 innledende teori

700 kr

4.1.4 oppsummering

700 kr

Mørkekjøring

1 500 kr

Tiltak ved trafikkulykke (180 min)

Førstehjelp

750 kr

Trafikant i mørket (195 min)

Mørkedemonstrasjon

1 500 kr

Sikkerhetskurs bane

5 020 kr

Annet

Sms-varsling

150 kr

TABSgo Undervisning

400 kr

Pakke

10 Kjøretimer

 • 10 x Kjøretime

6 350 kr

6 Kjøretimer

 • 6 x Kjøretime

3 840 kr

Full Kragerøpakke

 • 1 x TABSgo Undervisning
 • 1 x Sms-varsling
 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Kjøretime
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Kjøring til banen i Skien
 • 1 x Bykjøring
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Førerprøve uten oppvarming
 • 1 x Test-time

21 000 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av kjøretimer må skje senest kl 12 siste virkedag før timen skal være, eller legeattest (Må leveres snarest mulig).
Avbestilling av obligatoriske timer må avbestilles senest 48 timer siste virkedag før timen skal være. Ved for sen avbestilling må timen betales for.


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Mopedkurs (AM146)

29. juli / Kalstad / 8.000 kr

Mopedkurs (AM146)

5. aug / Kalstad / 8.000 kr

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (TG)

27. aug / Kalstad / 3.600 kr

Tiltak ved trafikkulykke (TG)

5. sept / Kalstad / 750 kr

Ta kontakt

Adresse

Frydensborgveien 4A

3772 Kragerø

355 55 151

richasom@outlook.com

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo