Klasser

Nr.1 Trafikkskole Stathelle-Kragerø AS avd. Kragerø

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Bil

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

- 17 timer obligatorisk:

o 10 timer undervisning

o 4 timer førstehjelp

o 3 timer mørkedemonstrasjon

- Personer over 25 trenger ikke ha de 10 timene med undervisning, men må ha

førstehjelp og mørkedemonstrasjon

- Felles for alle lette førerkortklasser

- Elevene skal få grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer

- Inntil 16 elever

 

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse (1 oblig. time)

Lærer er hovedansvarlig for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet, kun 1 veiledningstime er

obligatorisk

Innhold i kjøretimer:

- Å gjøre seg klar for kjøring

o Sittestilling

o Sikt

o Innstilling av ratt, sete, speil osv.

- Igangsetting og stans

o Observasjon og tegn

o Bakkestart

o Pedalkontroll

- Giring, akselerasjon, styring og bremsing

o Behagelig og kontrollert

o Økonomisk og miljøvennlig kjøring

- Rygging og parkering

- Sikkerhetskontroll av bilen

o Vi tilbyr sikkerhetskontrollkurs

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen kjøre- og kjøretøykompetanse

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 3 kan påbegynnes

 

Trinn 3 – Trafikal del (8 obligatoriske timer)

Eleven tar gradvis over ansvaret for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet – elevene må opp på et visst

nivå før de obligatoriske delene kan gjennomføres

Innhold i kjøretimer:

- Informasjonsinnhenting/blikkbruk, planlegging, rundkjøring, kryss/lyskryss,

kjøring i bolig-, tettsteds- og bymiljø, høyhastighetsvei, økonomisk og

miljøvennlig kjøring

Grunnleggende landevei med forbikjøring (obligatorisk)

- 4 timer – starter med teori om forbikjøring, deretter kjøring i landeveismiljø med

planlagt forbikjøring

- OBS! Dette er ikke det samme som landevei på trinn 4

Sikkerhetskurs på bane (3.10)

- 4 timer obligatorisk

o 1 time innledning/oppsummering

o 1 time i sikkerhetshall

§ sikring av personer og gods

o 2 timer kjøring på bane

o Kan ha maks 2 elever

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen trafikale ferdighet

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 4 kan påbegynnes

 

Trinn 4 – Avsluttende opplæring (13 obligatoriske timer)

Eleven skal kunne kjøre selvstendig

Hele trinn 4 er obligatorisk

4.1.1 – Bilkjøringens risiko (2 timer)

- Undervisning om bilkjøringens risiko, ulykkesstatistikk, kjøredyktighet

- Inntil 16 elever

4.1.2 – Kjørekompetanse (5 timer)

- 1 elev i bilen

- Kjøring i landeveismiljø, fokus på risiko.

4.1.3 – Planlegging (8/4 timer)

- I hovedsak 2 elever i bilen. Kan ha 1 elev i tilfeller hvor det er nødvendig

- Kjøring i variert trafikkmiljø

- Planlegge kjøreruten selv

- 8 timer (4 timer når kun 1 elev)

o 1 time planlegging

o 1 time lunsj (ingen lunsj når kun 1 elev)

o 6 timer kjøring à 3 timer per elev

4.1.4 – Refleksjon og oppsummering (2 timer)

- Oppsummering av opplevelser fra 4.1.2 og 4.1.3

- Inntil 16 elever

- Utveksle erfaringer med medelever

- Vurdere egen kjørekompetanse, utvikle selvinnsikt


Priser klasse B

Kjøretime

Bykjøring

3 330 kr

Førerprøve inkl. oppvarming

2 985 kr

4.1.2

3 650 kr

4.1.3

2 840 kr

Førerprøve uten oppvarming

2 320 kr

Oppvarmingstime

665 kr

Trinn 3 vurdering

665 kr

Trinn2vurdering

665 kr

Kjøretime

665 kr

Kurs

4.1.1 innledende teori

700 kr

4.1.4 oppsummering

700 kr

Mørkekjøring

1 500 kr

Trafikalt grunnkurs m/mørkekjøring

3 600 kr

Sikkerhetskurs bane

5 020 kr

Annet

Sms-varsling

150 kr

TABSgo Undervisning

400 kr

Pakke

10 Kjøretimer

 • 10 x Kjøretime

6 350 kr

6 Kjøretimer

 • 6 x Kjøretime

3 840 kr

Full Kragerøpakke

 • 1 x TABSgo Undervisning
 • 1 x Sms-varsling
 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 0 x Kjøretime
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Kjøring til banen i Skien
 • 1 x Bykjøring
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Førerprøve uten oppvarming
 • 1 x Test-time

21 000 kr


Lærere klasse B

Richard Mathias Rønnestad Sommerseth

Richard Mathias Rønnestad Sommerseth

920 49 566

richasom@online.no

Kommende aktiviteter

Trafikalt grunnkurs (TG)

28. mars / Kalstad / 995 kr

Mopedkurs (AM146)

8. apr / Kalstad / 7.500 kr

Førstehjelp (B)

9. apr / Kalstad / 750 kr

Trafikalt grunnkurs (TG)

10. sept / Kalstad / 0 kr

Ta kontakt

Adresse

Frydensborgveien 4A

3772 Kragerø

355 55 151

richasom@outlook.com

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo